ต้นใบเตยหอม หอมมากกว่าเตยทั่วไป พร้อมปลูก พร้อมส่ง

ต้นเตยหอม เตยหอม กิ่งพันธุ์ ต้นไม้ ไม้ผล ต้นพันธ์ เมล็ดพันธ์ พันธุ์ไม้ ไม้มงคล ไม้ฟอกอากาศ เมล็ดพันธุ์ สวนเขาหมาก พืชสมุนไร สรพพคุณหลากหลาย พืชชอบน้ำ สูงประมาณ 30 ซม.

ต้นเตยหอม (Pandanus Plant) รากออกเต็มถุงแล้ว ในถุงชำ 2 นิ้ว ต้นสูง 30 ซม. พร้อมลงปลูกทันที