ใบเตยหอมอบแห้ง คัดพิเศษเกรดA อบใหม่ กลิ่นหอม สำหรับทำน้ำใบเตยและชงชา

ใบเตยหอมอบแห้ง 20g.